TOUR NHẬT BẢN | erizetravel

Mỗi năm một lần

Hãy đến nơi bạn 

chưa từng đặt chân

ERIZE TRAVEL

Tour Nhật Bản 6 ngày 5 đêm 

TOKYO - YOKOHAMA - YAMANASHI - NAGOYA -KYOTO - OSAKA

株式会社 エリゼグループ   ERIZE JAPAN GROUP  

〒409-3866 Yamanashiken Nakakomagun Showacho Saijo 1949

TEL: +81-55-275-6600     FAX: +81-55-275-3384

Copyright © 2015 ERIZE TRAVEL Inc. All rights reserved.

Gọi Skype hoặc chat với chúng tôi

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

 

Mr. TRÁC THUẬN QUÂN

Sales & Markerting Manager

Di động : +81-80-4383-3368

Email    : taku@erize.co.jp

takuquan@msn.com

Skype : takuquan